Idéen bag projektet

Tunes of tomorrow er en nonprofit musikforening af unge mellem 15-35 år, forankret på Bornholm, hvis primære formål er at skabe koncerter med unge musikere fra vækstlag i dansk musik. Vi bestræber os på at spænde bredt hvad angår genrer, og gøre brug af forskellige både veletablerede, og mere unikke koncert steder.

Målgruppen for koncerterne er unge primært mellem 16-30 år, og derfor har vi også lavet en særlig billetpris på 50 kr., for at sikre at flest mulige unge har mulighed for at deltage. 

Foreningen har ud over sit virke som musikforening også et mål om at være et samlingssted for unge med interesse i musik. På den måde skaber Tunes of tomorrow en platform hvor at unge kan netværke og indgå i et fællesskab med andre med samme interesse, og med tiden forhåbentlig have en positiv indvirkning på trivsel hos unge. Men vi er ikke kun en forening for de unge der drømmer om at stå på en scene, med udgangspunkt i medejerskab og bruger inddragelse, skabes der mulighed for at unge mennesker kan være med til hele processen omkring at skabe koncerter i samarbejde med de erfarne unge som er en del af foreningen. Alt sammen for at kunne skabe et relevant, socialt bæredygtigt og stærkt lokalt musik miljø, både nu og i fremtiden.

Mission & Vision


Vision

TOT fremmer musikalske og kulturelle fællesskaber med unge som medskabere 

  • vil gøre det nemt for unge at være aktive og engagerede kulturskabere
  • vil støtte unge i at iværksætte kulturelle projekter

TOT gør en forskel gennem musik. TOT er en nonprofit frivillig forening, der siden foråret har udviklet glæden ved musik via projekter, der forbinder unge i kulturelle og musikalske fællesskaber.

Mission

Med den strategiske retning, at gøre ‘unge som medskabere’, ønsker TOT at være en platform, som gør det let og tilgængeligt for unge at blive kulturelt aktive. For nogle er det en vej til menneskelig, identitetsmæssig og personlig udvikling, som er vigtig for unge.

Derfor skal TOT være synlig og tilgængelig for unge på Bornholm.

TOT skal også facilitere, at unge skaber, udvikler, innoverer og iværksætter egne projekter med udgangspunkt i deres egen individuelle kulturelle passion og glæde.

  • At vi som gode værter har øje for det gode samarbejde med lokale kulturelle og kreative miljøer, vækstlag og talenter.
  • At vi sammen skaber kultur, som unge kan deltage i og engagere sig i.
  • At vi realiserer bæredygtige løsninger, både kulturelt, socialt, økonomisk og miljømæssigt.

Formål

At gøre en forskel gennem musik og kultur.

At være den ungdoms foreningen på Bornholm inden for kultur, som udvikler, gennemfører aktiviteter og projekter i samarbejde med interesserede unge, samt skabe samarbejde på tværs af beslægtede foreninger og organisationer i lokal samfundet.

At inspirere og skabe mulighed for at unge inden for kulturlivet kan udvikle og arrangere projekter.

At aktivere unge til gennem kultur at tage del i den demokratiske udvikling i samfundet.

Vi vil fremme unges muligheder i kulturlivet i yderkants Danmark

Vi har som ønske at lave en række aktiviteter for og med unge – for at give dem de bedste muligheder for at vokse i kulturens verden. Vores ambition er at fylde unges liv med kultur, for vi ved, at mødet med kulturen gør en forskel.